A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury strony głównej

Strona główna

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

NIP: 851-30-48-275


Obszar właściwości działania Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie obejmuje:

 • miasto Szczecin:
  dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej,
 • gminy:
  Dobra (Szczecińska),
  Kołbaskowo,
  Nowe Warpno,
  Police.

Rozmieszczenie wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:

pl. Żołnierza Polskiego 16 (pokaż na mapie):

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Cywilny
 • III Wydział Grodzki
 • IV Wydział Karny
 • V Wydział Karny
 • VI Wydział Grodzki
 • VII Wydział Grodzki
 • VIII ydział Rodzinny i Nieletnich
 • IX Wydział Egzekucyjny
 • X Wydział Ksiąg Wieczystych

Police ul. Tanowska 8 (pokaż na mapie):

 • XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach
 • XII Zamiejscowy Wydział Grodzki w Policach

Aktualności

Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza po Renaldzie Woltman,

22.08.2016
 Postanowienie z dnia 28 lipca 2016 r.Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział III Cywilny, w składzie:Referendarz sądowy Wojciech Dąbrowski po  rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r., w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym,sprawy z wniosku Gminy Miasta Szczecin, zmarłym Renaldzie Woltman w dniu 8 grudnia 2011 r. w Szczecinie, przed śmiercią ostatnio zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 35/5, przy czym wyznaczono do tej czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym.Szczecin  Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.Koszty postępowania ponosi strona we własnym zakresie.  

Postanowienie o spisie inwentarza Łucji Pelagii Bogdańskiej

01.08.2016

 Postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny wydał postanowienie o spisie inwentarza Łucji Pelagii Bogdańskiej (PESEL: 35112302328), zmarłej 14 października 2013 roku w Szczecinie, ostatnio zamieszkałej w Szczecinie przy ul. Wróblewskiego 24/1. Na podstawie art. 6381 § 4 k.p.c. poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko zmarłej Łucji Pelagii Bogdańskiej mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016

14.07.2016

 Został wydany kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016
Osoby zainteresowane współpracą z kwartalnikiem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Redakcją. Kwartalnik „Na wokandzie” Ministerstwo Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 tel. 022-52-12-279 mail: nawokandzie@ms.gov.pl

 Wersja elektroniczna w postaci PDFOpublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 30.10.2009
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 21 601