Pomoc prawna

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
Poradnik dla powoda
Poradnik dla pozwanego

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/

Pomoc prawna

Wykaz bezpłatnych instytucji udzielających porady prawne znajduje się na stronie: www.ms.gov.pl

Broszury informacyjno-edukacyjne udostępnione jako publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:


Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 30.07.2013
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 10319
24.01.2017 // www.szczecin-pz.sr.gov.pl/bip2