A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Wydziały Zamiejscowe w Policach

VII Wydział Karny - tel. (91) 4316 821
  XI Wydział KW    - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Postanowienie o spisie inwentarza Zbigniewa Kalinowskiego

13.10.2016

 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Szczecinie zmarł Zbigniew Kalinowski (nr PESEL 55101210139), ostatnio stale zamieszkały i mający miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie, przy ul. Wilczej 30/37. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."Na zarządzenie Sędziego z up. kierownika sekretariatu Sekretarz Ewa Żurawska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu

10.10.2016

 Prezes Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Coroczny Tydzień Mediacji

10.10.2016
 W związku z obchodami Tygodnia Mediacji, który w tym roku odbędzie się w dniach 17 – 22 października 2016 roku oraz zaplanowanym na dzień 20 października 2016 roku dyżurem w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji. Załaczamy w formie PDF szczegółowy hamonogram dyżurów mediatorów w Sądach Rejonowych oraz w innych placówkach


Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 11.08.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 182 239