A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Oddziały Zamiejscowe w Policach

VII karny - tel. (91) 4316 821
XI KW - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Spis inwentarza po Stanisławie Proczek

21.07.2016

Referendarz sądowy Sabrina Snela - Daleszyńska w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydziale Cywilnym, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Szczecinie , na posiedzeniu niejawnym, z wniosku Gminy Miasto Szczecin o sporządzenie spisu inwentarza postanawia:sporządzić spis inwentarza po Stanisławie Proczek, zmarłym 7 listopada 2014 r. w Szczecinie, ostatnio zamieszkałym w Szczecinie przy ul. Willowej 10/46, przy czym wyznaczyć do tej czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,kosztami sporządzenia spisu inwentarza obciążyć wnioskodawcę.  

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016

14.07.2016

 Został wydany kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016
Osoby zainteresowane współpracą z kwartalnikiem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Redakcją. Kwartalnik „Na wokandzie” Ministerstwo Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 tel. 022-52-12-279 mail: nawokandzie@ms.gov.pl

 Wersja elektroniczna w postaci PDF

Informator powiatowy "Przemoc w Rodzinie"

23.06.2016

Powiatowe Centrum Pomocy w Policach w dniu 22 czerwca 2016 udostępniło wersje do wykorzystania na stronie internetowej Sądu. Plik pdf.Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 08.12.2015
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 132 137