A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Wydziały Zamiejscowe w Policach

VII Wydział Karny - tel. (91) 4316 821
  XI Wydział KW    - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Postanowinie o spisie inwentarza po zmarłej Marii Lubeckiej

20.09.2016

 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny ogłasza, że 1 marca 2016 roku r. w Szczecinie zmarła Maria Lubecka (nr PESEL 32122801728), ostatnio stale zamieszkała i mająca miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie, przy ul. Kutrzeby 1/3. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawczyni. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Na zarządzenie Sędziego z up. kierownika sekretariatu Sekretarz Anna Gurowska

Nowy numer 3 (29) 2016 kwartalnika Na wokandzie

12.09.2016

 Ukazał sie nowy numer 3(29)2016 kwartalnika ,,Na wokandzie”
 Elektroniczna wersja kwartalnika informacyjnego w załaczniku w formie pdf.

Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza po Renaldzie Woltman,

22.08.2016
 Postanowienie z dnia 28 lipca 2016 r.Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział III Cywilny, w składzie:Referendarz sądowy Wojciech Dąbrowski po  rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r., w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym,sprawy z wniosku Gminy Miasta Szczecin, zmarłym Renaldzie Woltman w dniu 8 grudnia 2011 r. w Szczecinie, przed śmiercią ostatnio zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 35/5, przy czym wyznaczono do tej czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym.Szczecin  Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.Koszty postępowania ponosi strona we własnym zakresie.  


Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 11.08.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 168 173