A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Wydziały Zamiejscowe w Policach

VII Wydział Karny - tel. (91) 4316 821
  XI Wydział KW    - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu.
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Postanowienie o spisie inwentarza Sebastiana Władysława Grabarczyka

25.11.2016

 Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 24 stycznia 2016 roku - w miejscowości Szczecin - zmarł Sebastian Władysław Grabarczyk (nr PESEL 79031006950) ostatnio stale zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Kaskadowej 6. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

Postanowienie o spisie inwentarza Stefana Kondery

26.10.2016

 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydziale Cywilnym - Kalina Gomuła ogłasza, że w dniu II marca 2016 r. zmarł Stefan Kondera (nr PESEL 48062614159), ostatnio stale zamieszkały i mający miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie, ul Wejherowska 36/2. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po wymienionym spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu

10.10.2016

 Prezes Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 02.12.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 215 180