A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Oddziały Zamiejscowe w Policach

VII karny - tel. (91) 4316 821
XI KW - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

11.02.2016
 Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".  Jednocześnie informuję, że w dniach 22 lutego — 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00. natomiast w sobotę w godzinach 10:00- 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem Sienkiewiczem - Głównym Specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości - nr telefonu - (22) 2390649; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl

Złożenie wykazu inwentarza

11.02.2016
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 października 2015 r. w Szczecinie zmarła Bogumiła Olszewska (nr PESEL 31082103062) , ostatnio stale zamieszkała i mająca miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie, ul. Ostrobramska 20/1. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po w/w spadkodawczyni. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.".

Zarządzenie o udzielaniu telefonicznych informacji

04.02.2016
Zarządzenie Nr 2/16 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w przedmiocie udzielania telefonicznych informacji o rozpoznanych sprawach.


Opublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 08.12.2015
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 037 863