A A A
www.szczecin-pz.sr.gov.pl

Strona główna

Sąd Rejonowy
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

centrala - tel. 91 4603 500
BOI wszystkie wydziały w Szczecinie
z wyjątkiem Ksiąg wieczystych
- tel. 91 4603 773, 74, 77, 78
BOI Księgi wieczyste (X) - tel. 91 4322 404, 05, 06
                      boi@szczecin-pz.sr.gov.pl

Wydziały Zamiejscowe w Policach

VII Wydział Karny - tel. (91) 4316 821
  XI Wydział KW    - tel. (91) 4316 826, 46

NIP: 851-30-48-275 REGON: 320492774


===== GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW =====


===== Numery kont bankowych =====Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Zarządzenie Nr 32/14 Prezesa Sądu w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
Treść w PDF

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem są dostępne w zakładce po lewej Inne informacje\Dla pokrzywdzonych


Aktualności

Aktualności

Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza po Renaldzie Woltman,

22.08.2016
 Postanowienie z dnia 28 lipca 2016 r.Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział III Cywilny, w składzie:Referendarz sądowy Wojciech Dąbrowski po  rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2016 r., w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym,sprawy z wniosku Gminy Miasta Szczecin, zmarłym Renaldzie Woltman w dniu 8 grudnia 2011 r. w Szczecinie, przed śmiercią ostatnio zamieszkałego w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 35/5, przy czym wyznaczono do tej czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym.Szczecin  Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.Koszty postępowania ponosi strona we własnym zakresie.  

Postanowienie o spisie inwentarza Łucji Pelagii Bogdańskiej

01.08.2016

 Postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny wydał postanowienie o spisie inwentarza Łucji Pelagii Bogdańskiej (PESEL: 35112302328), zmarłej 14 października 2013 roku w Szczecinie, ostatnio zamieszkałej w Szczecinie przy ul. Wróblewskiego 24/1. Na podstawie art. 6381 § 4 k.p.c. poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko zmarłej Łucji Pelagii Bogdańskiej mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016

14.07.2016

 Został wydany kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 2(28)2016
Osoby zainteresowane współpracą z kwartalnikiem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Redakcją. Kwartalnik „Na wokandzie” Ministerstwo Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 tel. 022-52-12-279 mail: nawokandzie@ms.gov.pl

 Wersja elektroniczna w postaci PDFOpublikował: Jan Kopala
Publikacja dnia: 11.08.2016
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 06.10.2009
Dokument oglądany razy: 1 150 552